Eerste gesprek

Een persoonlijke uitvaart is wat wij u aanbieden, daarom is het voor ons belangrijk om ook een beeld te krijgen van u, uw overleden dierbare en uw directe naasten. ​
Is er een wensenlijst van uw overleden dierbare? Dan is het gebruikelijk om deze wensen op te volgen. Uiteraard voorzover dit zowel praktisch als financieel mogelijk is. In de regel wordt het testament uitgevoerd. Gaat het om een mondelinge afspraak of wensencodicil dan kan men daarvan afwijken. Een codicil is een aanvulling op het testament, het mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet. De codicil moet met de hand geschreven, gedateerd en ondertekend zijn.

Vervolgens bespreken wij met u de uitvaartwensen, o.a.:

  • Kiest u voor begraven of cremeren?
  • Wat wordt de locatie, datum en tijd?
  • Wenst u een condoleance voor en/of na het afscheid. Bijvoorbeeld op de vooravond van de uitvaart of op de dag van de uitvaart zelf? Wenst u catering/koffietafel?
  • Dient er rekening te worden gehouden met een religie of geloofsovertuiging? Wordt er een aparte dienst gehouden en waar vindt deze plaats? Wie gaat deze dienst leiden?
  • Wat wordt de keuze van de uitvaarkist, bloemen, rouwauto, volgauto etc.?
  • ​Wat is de muziekwens? Wilt u beeldmateriaal afspelen? (Beeldmateriaal afspelen is niet op elke locatie mogelijk)
  • Wenst u thuisopbaring?
  • ​Hoe wordt de condoleance en/of uitvaart bekend gemaakt? Via rouwkaart of advertentie of beide?
  • Zijn er extra wensen?

Als alle wensen zijn genoteerd nemen wij deze nogmaals met u door. Zodat het voor u duidelijk is wat er is gereserveerd. U ontvangt van ons binnen 24 uur een kostenbegroting. Deze begroting kan tot aan de dag van de uitvaart worden aangepast. Dit in het geval van extra reserveringen. Zo blijft u op de hoogte van de te verwachten kosten van de uitvaart.