Cremeren

De wet zegt hierover dat een overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden gecremeerd mag worden. Binnen 36 uur is alleen mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar de persoon is overleden. Overledene mag niet later gecremeerd worden dan 6 werkdagen na het overlijden, tenzij de burgemeester van de gemeente waar het verlof tot begraven of cremeren wordt aangevraagd daarvoor toestemming heeft gegeven.

Hier onderscheiden we crematie met gebruik faciliteiten van het crematorium entechnische crematie. Bij de eerste maakt u naast de crematie gebruik van de faciliteiten van het crematorium. Dus de aula waar de afscheidsplechtigheid plaatsvindt en/of de koffiekamer voor het moment van condoleren.
Bij een technische crematie wordt de overledene in het crematorium direct naar de crematieruimte gebracht. De kosten zijn lager omdat u geen gebruik maakt van de faciliteiten van de locatie. Een technische crematie kost rond de € 500,00.

Net als bij begraven is ook toestemming nodig. Voor cremeren is dat een verlof tot verbranding. Na de crematie wordt het as 1 maand bewaard in het crematorium. Na deze maand krijgt u een brief thuis met daarin alle mogelijkheden om een bestemming te geven aan de as. Als u de urn meteen na crematie wilt ontvangen. In het geval van bijvoorbeeld vertrek naar het buitenland dan moet u de officier van Justitie om ontheffing van die bewaartermijn vragen. Voor het uitvoeren van de as zijn geen wettelijke documenten vereist. Toch is het aan te raden om een verklaring van overlijden en een verklaring van de crematie bij de urn met het as te voegen. Bij voorkeur in het Engels.