Begraven

De wet zegt hierover dat een overledene niet eerder dan 36 uur na het overlijden begraven mag worden. Binnen 36 uur is alleen mogelijk met toestemming van de officier van justitie en de burgemeester van de gemeente waar de persoon is overleden. Overledene mag niet later begraven worden dan 6 werkdagen na het overlijden, tenzij de burgemeester van de gemeente waar het verlof tot begraven of cremeren wordt aangevraagd daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wat tegenwoordig steeds populairder begint te worden is het begraven op natuurbegraafplaatsen. Naast dat nabestaanden aangeven het fijn te vinden om in de vrije natuur een bezoek te brengen aan hun dierbare, betaalt men een eenmalig bedrag voor eeuwigdurend grafrecht. Het natuurgraf wordt ingeschreven in het Kadaster om dit grafrecht te waarborgen. Geen kosten dus voor verlengingen of onderhoud. Kijkt u voor meer informatie op www.natuurbegravennederland.nl.

We onderscheiden algemeen graf en particulier graf (ook wel eigen graf of familie graf genoemd). Bij het algemene graf is het de beheerder van de  begraafplaats die beslist wie daarin begraven wordt. Bij een particulier graf bepaalt de rechthebbende dat. Particuliere graven kunnen worden gehuurd voor minimaal 10 jaar. Dit is de wettelijke termijn van grafrust. Dit betekent dat een graf pas na minimaal 10 jaar mag worden geruimd. Vervolgens kunnen nabestaanden het grafrecht telkens met 10 jaar verlengen. Niet alle begraafplaatsen bieden onbeperkt grafrecht aan, sommige  hanteren een maximaal termijn van 50 jaar. Algemene graven kunnen niet worden verlengd.
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van overlijden en een verlof om te mogen begraven. Zonder dit verlof kan men niet begraven. Deze documenten kunnen wij uiteraard voor u verzorgen.